en  es  fr  de                
  ÚVOD   DWNL   KLUB
      Časy „zbohatlíků“ jsou už pryč….

Teritorium, kde prakticky neexistoval žádný trh a kde se najednou objevila možnost podnikání a více méně volného obratu kapitálu, se nemohlo obejít bez těchto postav. Právě tyto postavy provedly první snahromadění a přerozdělení kapitálu, a ten pak nelítostně utrácely k uspokojení svých všedních životních potřeb, ve většině případů směšně a bez rozumu.

Samozřejmě, že to nemohlo pokračovat do nekonečna, protože se to nijak nepodobalo chování doopravdy bohatých na tomhle světě. Principy a přístup k podnikání a bohatství se příliš lišily od schémat vzniklých v průběhu několika staletí.

Tito lidé jsou svým způsobem miláčci Štěstěny; začínali na obrovském poli bez konkurence a tvrdých pravidel a sklidili první smetanu. Ti z nich, kteří se dokázali transformovat, pokračují ve svém vývoji, a neradi vzpomínají na chyby minulosti a promarněné možnosti. Tito lidé zaslouží uznání, neměli se kde a u koho učit, ale jsou už minulostí. Tato kniha je o přítomnosti a hlavně o budoucnosti.

Časy „zbohatlíků“ jsou už pryč….
Kdo je nahradí? Kdo bude tvořit elitu bohatých? Na tuhle otázku můžu odpovědět bez obav a jednoznačně: budete to vy. Už jen to, že tě zaujalo téma této knihy a vzal jsi ji do svých rukou, vypovídá o tvojí snaze vybudovat si svůj život jinak než většina lidí, kteří tě obklopují.

Jsem si jistý, že u posledních stránek této knihy pochopíš, že jsi prošel dlouhou cestou-cestou 10 – 20 let.

Budeš se dívat na mnohé věci z jiného zorného úhlu. Zopakuji jiného, nepodobajícího se tradičnímu úhlu pohledu na vše, co se děje okolo tebe“. Bohatí se odlišují od všech ostatních právě touto vlastnosti. A tato vlastnost je vlastností zrozenou jejich myšlením. Prakticky všichni bohatí, kteří se nějakým způsobem rozdělili o své zkušenosti , jak oni dosáhli svého výsledku, se shodli v tom, že „ myšlením se musíš stát bohatým dřív, než se staneš skutečně bohatým“.
Tvoje myšlení musí odpovídat úrovni tvého bohatství dřív než této úrovně fakticky dosáhneš.To nejvíc chybí prvním zbohatlíkům Myšlení bohatých – to je osnova, u které je nutné začít. Bez ní není možné dosáhnout jakéhokoliv podstatného výsledku. Neobávám se tvrdit, že to je nejhlavnější aspekt na cestě k bohatství.

Tato kniha je knihou bez konce. Její prvořadou úlohou je nejen pojednat krátce o filosofii a vzorci bohatství, ale i spojit vás všechny, kdo touží docílit ve svém životě Úspěchů.

Jít za svým cílem se sobě rovnými je značně jednodušší,pohodlnější a komfortnější,než jít sám nebo s těmi,kteří na dosažení stejného cíle nemají síly.Stejně silní a tobě rovní ti budou přidávat energii a rachlost při tvém postupu,zatím co slabí tě budou brzdit a rušit..

Ti, kteří budou moci na úrovní tvého chápání číst tuto knihu, jsou hodni pozornosti a kamarádství. jsou to lidé kteří by se mohli stát jakousi oporou v tvém životě a podnikání. Ale jak je najít uprostřed davu , jak pochopit, že to jsou právě ti, kteří sdílí tvoje myšlenky a plány? Tato kniha je vaším spojujícím bodem- jakýmsi lakmusovým papírkem ,který ukáže stejnorodost vašich názorů.

Rozum, cíl života, úspěch, bohatství, postavení ve společnosti – jsou to témata která tě zajímají? V této knize jsou odpovědi na všechny otázky. Po přečtení knihy máš možnost stát se členem klubu „Zdroje tvého úspěchu“. Adresu stránek klubu najdeš na internetu na : www.richesbook.com

Zde potkáš stejně smýšlející lidi představující ohromnou vzestupující sílu a věř mi, že této síle se nic nevyrovná. Seznamujte se, začínejte přátelské a třeba i obchodní vztahy. Po uplynutí určité doby zjistíš, že tyto kontakty jsou neocenitelné. Začátečníci budou rozšiřovat řady klubu každým dnem i rokem. Starší jim budou předávat svoje zkušenosti. Tito začátečníci konec konců budou mít na koho se obrátit o radu. Proto této knize říkám „kniha bez konce“ Kniha je napsána v dostatečně zhuštěné formě. Pouze nejdůležitější aspekty jsou popsány podrobnějším způsobem. Dá se říct, že tato kniha je test schopnosti pojímání informací.


Fixace užitečných informací – to je umění, které je nutné rozvíjet v sobě samém.
Analýza získané informace – to je výsledek fixace a správného výkladu této informace.
Využití užitečné a zanalyzované informace bezprostředně v životě je cesta k úspěchu a bohatství.

Pokud absolutně chápeš smysl napsaného, směle čti tuto knihu.

  ÚVOD   DWNL   KLUB
Design: ©2007—2023 RichesBook, Code: ©2007—2023 Marek Olšavský